Wilt u dat uw kind
met vertrouwen
en plezier 
naar
school gaat?

Heeft u het gevoel dat
er meer in uw leerling
zit dan eruit komt?

Kan uw kind
een helpende hand
gebruiken bij
bijvoorbeeld rekenen,
lezen of spelling?

Wilt u dat uw
leerling weer mee
kan doen 
met de klas?

Spelwegen biedt Psychomotorische Remedial Teaching en leerlingbegeleiding voor kinderen met behoefte aan extra ondersteuning op leer- en/of gedragsgebied.

Voor basisschoolleerlingen in de regio Nijmegen (bo, sbo, so)

Zowel voor scholen in het kader van passend onderwijs als particulier

Op locatie op de basisschool

Zowel binnen als buiten de klas mogelijk

Individueel of in kleine groepjes

Spelwegen begeleidt basisschoolleerlingen in de regio Nijmegen die extra ondersteuning nodig hebben op leer- en/of gedragsgebied. Begeleiding vindt plaats op de school, in de vertrouwde leeromgeving en met korte lijntjes met
o.a. leerkracht en Intern Begeleider.

Psychomotorisch

Leer- en ontwikkelingsuitdagingen handelend aanpakken vanuit een motorische, cognitieve en/of sociaal-emotionele invalshoek; leren door met veel materialen op verschillende manieren dingen te ervaren, ontdekken en eigen te maken.

Spel & beweging

Naast methodes ook de kracht van spelletjes inzetten: effectief, motiverend en plezier verhogend. Doelgericht bewegen om het leren en de ontwikkeling te stimuleren.

Ontwikkeling

Nadruk op het stimuleren van de ontwikkeling; opbouwen vanuit de basis; zowel de zichtbare uitdaging (bv. rekenen, technisch of begrijpend lezen, spelling, NT2, werkhouding) als onderliggende factoren (bv. visueel motorische vaardigheden, executieve functies, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, motoriek) aanpakken.

Doelgericht

Goed in kaart brengen wat er speelt; focus op waar we naartoe willen; materialen en methodes efficiënt inzetten om beoogde doelen te bereiken.

Maatwerk

Persoonlijke aandacht; aansluiten bij het unieke ontwikkelingsprofiel van ieder kind met specifieke kwaliteiten en uitdagingen; samen met het kind uitdagingen aangaan; afstemming met kind, ouders, school en andere betrokkenen.

Positief

Kijken naar mogelijkheden en wat al wel goed gaat; sterke kanten inzetten; succeservaringen opdoen; zelfvertrouwen bevorderen; met plezier leren.

Spelwegen ondersteunt kinderen zodat ze:

met plezier leren en naar school gaan

optimaal tot bloei kunnen komen

vertrouwen krijgen in zichzelf

mee kunnen doen met de klas

makkelijker en sneller meer resultaat behalen

Joke Fokke

 

Orthopedagoog / Gedragswetenschapper MSc
Psychomotorisch Remedial Teacher

Joke Fokke

 

Orthopedagoog / Gedragswetenschapper MSc
Psychomotorisch Remedial Teacher

Tijdens en na mijn studie heb ik ervaring opgedaan in zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk (o.a. als orthopedagoog en Remedial Teacher). Ik realiseerde mij dat mijn hart ligt bij het begeleiden van kinderen in het onderwijs. Met verschillende bijscholingen ben ik mij gaan specialiseren in het toepassen van spel en beweging bij leer- en ontwikkelingsuitdagingen. In 2018 ben ik met mijn praktijk Spelwegen gestart.

Zorgen dat kinderen zich optimaal én met plezier kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Dat is de missie waar ik vol toewijding aan werk. Hierbij combineer ik mijn fascinatie voor de ontwikkeling van kinderen met mijn passie voor spelletjes. Al doende leren met veel materialen, beweging en spelletjes. Omdat het het leren bevordert én leuker maakt.

Heeft het kind een diagnose (dyslexie, autisme, ADHD etc.) dan houd ik daar rekening mee. Mijn focus ligt echter niet op ‘labels’, maar op wat het kind nodig heeft. Wat heeft dít kind aan specifieke kwaliteiten en uitdagingen? Waar en hoe kunnen we de ontwikkeling stimuleren?

Ik hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht en een goede samenwerking met kind, ouders en school. Het geeft mij veel voldoening om te zien hoe kinderen groeien, weer plezier krijgen in leren en weer vertrouwen krijgen in zichzelf. Als ze iets dat ze heel moeilijk vonden ineens doorhebben of weer gaan stralen, dat vind ik echt goud waard!

Wilt u meer informatie of uw wensen en de mogelijkheden bespreken tijdens een vrijblijvend, gratis intakegesprek? Neem dan gerust contact op.

Reviews

Remi (7 jaar)

“Ik vind het fijn, omdat ik van lezen houd. Dan kan ik weer heel veel nieuwe dingetjes leren. Ik vind het leuk om spelletjes te doen. De flitskaartjes helpen mij heel goed om de tekst te leren. Ik vind het fijn dat je mij helpt.”

Rami (7 jaar)

Leerkracht groep 1/2 speciaal onderwijs

“Veel succes met het slijpen van de ruwe diamantjes. Onder jouw begeleiding gaan ze stralen! Dank voor de fijne samenwerking!”

Leerkracht groep 1/2 speciaal onderwijs

Ouders van Eva (9 jaar)

“Door de remedial teaching met Joke heeft onze dochter weer de goede draad te pakken. Ze is niet meer zo onzeker over haar prestaties en dat is ook terug te zien in de cijfers. De oefeningen zijn gevarieerd en ook voor de ouders zijn er leuke spelvormen om thuis samen met je kind verder te oefenen. Onze dochter gaat altijd graag naar de remedial teaching en voelt zich helemaal happy bij Joke.”

Ouders van Eva (9 jaar)

Eefke (11 jaar)

“Het is wel leuk want je lacht veel en je leert op leuke manieren. Ik heb al veel geleerd door te staan of te bewegen en voel me op me gemak. Ik vertrouw haar en ze is behulpzaam.”

Eefke (11 jaar)

Liesbeth Postma, bouwcoördinator basisschool De Driemaster

Op onze school werken we graag samen met Joke. Zij is een vakvrouw met een goed oog voor wat kinderen nodig hebben. Ze werkt nauwkeurig, ze is rustig en ze is heel prettig in overleg. Haar speciale insteek betreffende de combinatie spelen en leren zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs stappen zetten in hun ontwikkeling. Mooi om te zien hoe de kinderen vorderingen maken.

Liesbeth Postma, bouwcoördinator basisschool De Driemaster

Ouder van Siem (11 jaar)

“Siem gaf het zelf ook al aan dat het steeds beter gaat. Zo fijn om te horen en te zien dat hij meer zelfvertrouwen heeft. Ik ben je heel dankbaar dat je Siem dit jaar zoveel hebt bijgestaan en bij hebt geleerd. Het heeft hem zo goed gedaan die lessen van je, een verschil van dag en nacht!”

Ouder van Siem (11 jaar)

Eva (9 jaar)

“Ik zat in groep 5a en ik vond alles heel moeilijk. Op een gegeven moment zei papa dat ik op bijles ga. Ik vond het fijn. Ik ging er naar toe en het was leuk!!!! Ik leer veel over rekenen en spelling. Zelf is ze ook lief. Daarom kom naar bijles!!!!!!! Het is heel leuk.”

Eva (9 jaar)

Moeder van Eefke (11 jaar)

“Wij hebben goede ervaringen met Joke. Door haar persoonlijke aanpak kan ze voor onze dochter maatwerk leveren. Joke onderhoudt contact met de juf en meester op school, daardoor zijn de lijnen kort. Dat is voor iedereen prettig. De RT is voor onze dochter altijd een fijn moment.” 

moeder van Eefke (11 jaar)

Leerkracht groep 7

“Zeer bedankt voor alle fijne en leerzame contactmomenten. Je hebt haar echt veel sterker gemaakt/ zelfverzekerder. Top van je!”

Leerkracht groep 7

Tarieven

Scholen

Informatief kennismakingsgesprek gratis
Remedial Teaching/leerlingbegeleiding op aanvraag

 

 

Neem vrijblijvend contact op voor het bespreken van uw wensen, de mogelijkheden en een offerte op maat

 

Particulier

Intakegesprek gratis
Remedial Teaching sessie (45min.) €57,50

 

 

Dit is inclusief voorbereiding, materialen en kort tussentijds contact met ouders en school. Voor extra gesprekken met ouders, leerkracht of andere betrokkenen, het opstellen van een handelingsplan of verslaglegging (indien gewenst) wordt 1 sessie in rekening gebracht.

Korting: vanaf 2 sessies per week of vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin ontvangt u 10% korting. Vraag naar de voorwaarden.

Tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Voor elke nieuwe leerling plant Spelwegen een boom.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

06-83679796

info@spelwegen.nl

8 + 11 =