Wilt u dat uw kind weer
met vertrouwen en plezier
naar school gaat?

Zoekt u begeleiding,
zodat uw leerling weer mee kan doen met de klas?

Heeft u het gevoel dat er
meer in uw leerling zit dan eruit komt?

Kan uw kind een helpende hand gebruiken
bij bijvoorbeeld rekenen, lezen of spelling?

Spelwegen biedt Psychomotorische Remedial Teaching en leerlingbegeleiding voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op leer- en/of gedragsgebied.

Voor basisschoolleerlingen in de regio Nijmegen (bo, sbo, so)

Zowel voor scholen in het kader van passend onderwijs als particulier

Op locatie op de basisschool

Zowel binnen als buiten de klas mogelijk

Individueel of in kleine groepjes

Spelwegen begeleidt basisschoolleerlingen in Nijmegen die extra ondersteuning nodig hebben op leer- en/of gedragsgebied. Begeleiding vindt plaats op de school, in de vertrouwde leeromgeving en met korte lijntjes met
o.a. leerkracht en Intern Begeleider.

Psychomotorish

Leer- en ontwikkelingsuitdagingen handelend aanpakken vanuit een motorische, cognitieve en/of sociaal-emotionele invalshoek; leren door met veel materialen op verschillende manieren dingen te ervaren, ontdekken en eigen te maken.

Spel & beweging

Naast methodes ook de kracht van spelletjes doelgericht inzetten: effectief, motiverend en plezier verhogend. Doelgericht bewegen om het leren en de ontwikkeling te stimuleren.

Ontwikkelingsgericht

Nadruk op het stimuleren van de ontwikkeling; opbouwen vanuit de basis; zowel de zichtbare uitdaging (bv. rekenen, technisch of begrijpend lezen, spelling, NT2, werkhouding) als onderliggende factoren (bv. visueel motorische vaardigheden, executieve functies, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, motoriek) aanpakken.

Doelgericht

goed in kaart brengen wat er speelt; focus op waar we naartoe willen; materialen en methodes efficiënt inzetten om beoogde doelen te bereiken.

Maatwerk

Persoonlijke aandacht; aansluiten bij het unieke ontwikkelingsprofiel van ieder kind met specifieke kwaliteiten en uitdagingen; samen met het kind uitdagingen aangaan; afstemming met kind, ouders, school en andere betrokkenen.

Positief

Kijken naar mogelijkheden en wat al wel goed gaat; sterke kanten inzetten; succeservaringen opdoen; zelfvertrouwen bevorderen; met plezier leren.

Spelwegen ondersteunt kinderen zodat ze:

met plezier leren en naar school gaan

optimaal tot bloei kunnen komen

vertrouwen krijgen in zichzelf

mee kunnen doen met de klas

makkelijker en sneller meer resultaat behalen

Joke Fokke

 

Orthopedagoog/Gedragswetenschapper MSc |

Psychomotorisch Remedial Teacher

Tijdens en na mijn studie heb ik ervaring opgedaan in zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk (o.a. als orthopedagoog en Remedial Teacher). Ik realiseerde mij dat mijn hart ligt bij het begeleiden van kinderen in het onderwijs. Met verschillende bijscholingen ben ik mij gaan specialiseren in het toepassen van spel en beweging bij leer- en ontwikkelingsuitdagingen. In 2018 ben ik met mijn praktijk Spelwegen gestart.

 Zorgen dat kinderen zich optimaal én met plezier kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Dat is de missie waar ik vol toewijding aan werk. Hierbij combineer ik mijn fascinatie voor de ontwikkeling van kinderen met mijn passie voor spelletjes. Al doende leren met veel materialen, beweging en spelletjes. Omdat het het leren bevordert én leuker maakt.

Heeft het kind een diagnose (dyslexie, autisme, ADHD etc.) dan houd ik daar rekening mee. Mijn focus ligt echter niet op ‘labels’, maar op wat het kind nodig heeft. Wat heeft dít kind aan specifieke kwaliteiten en uitdagingen? Waar en hoe kunnen we de ontwikkeling stimuleren?

Ik hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht en een goede samenwerking met kind, ouders en school. Het geeft mij veel voldoening om te zien hoe kinderen groeien, weer plezier krijgen in leren en weer vertrouwen krijgen in zichzelf. Als ze iets dat ze heel moeilijk vonden ineens doorhebben of weer gaan stralen, dat vind ik echt goud waard!

Wilt u meer informatie of uw wensen en de mogelijkheden bespreken tijdens een vrijblijvend, gratis intakegesprek? Neem dan gerust contact op.

reviews

“Ik vind het fijn, omdat ik van lezen houd. Dan kan ik weer heel veel nieuwe dingetjes leren. Ik vind het leuk om spelletjes te doen. De flitskaartjes helpen mij heel goed om de tekst te leren. Ik vind het fijn dat je mij helpt.”

Rami (7 jaar)

“Veel succes met het slijpen van de ruwe diamantjes. Onder jouw begeleiding gaan ze stralen! Dank voor de fijne samenwerking!”

Leerkracht groep 1/2 speciaal onderwijs

“Door de remedial teaching met Joke heeft onze dochter weer de goede draad te pakken. Ze is niet meer zo onzeker over haar prestaties en dat is ook terug te zien in de cijfers. De oefeningen zijn gevarieerd en ook voor de ouders zijn er leuke spelvormen om thuis samen met je kind verder te oefenen. Onze dochter gaat altijd graag naar de remedial teaching en voelt zich helemaal happy bij Joke.”

Ouders van Eva (9 jaar)

Tarieven

Scholen

Informatief kennismakingsgesprek gratis
Remedial Teaching/leerlingbegeleiding op aanvraag

 

 

Neem vrijblijvend contact op voor het bespreken van uw wensen, de mogelijkheden en een offerte op maat

 

Particulier

Intakegesprek gratis
Remedial Teaching sessie (45min.) €55,-

 

 

Dit is inclusief voorbereiding, materialen en kort tussentijds contact met ouders en school. Voor extra gesprekken met ouders, leerkracht of andere betrokkenen, het opstellen van een handelingsplan of verslaglegging (indien gewenst) wordt 1 sessie in rekening gebracht.

Gezinskorting: vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin ontvangt u 10% korting op de volledige factuur. Vraag naar de voorwaarden.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Als teken van groei en voor een mooie toekomst plant Spelwegen voor elke nieuwe leerling een boom.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

06-83679796

info@spelwegen.nl

15 + 8 =

KVK: 71047581

Lidmaatschap LBRT: 164013

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden